ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

  • നമ്പർ 2 ലിയാൻ‌ഹെ അവന്യൂ, ലുവോ വില്ലേജ്, നാൻ‌ഹായ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഫോഷാൻ സിറ്റി

  • ഫോൺ: + 86-0757-86401667

    ഫാക്സ്: + 86-0757-86401607

  • ഇ-മെയിൽ: 392061116@qq.com

    പിൻ കോഡ്: 528225

അന്വേഷണം അയയ്‌ക്കുക